Dankbaarheid des vaderlands! Geen oorlog meer! De wapens neer!
Affiche

Dankbaarheid des vaderlands! Geen oorlog meer! De wapens neer!

Numéro d'inventaire :
ARC-MUND-AFF-PACIFISME-308

Dankbaarheid des vaderlands! Geen oorlog meer! De wapens neer!

Personnes liées
Vlaamsche Invaliden Bond (VIB) (Editeur)
Van Schaik, Willem (Illustrateur)
Date :
1928 (Date d'édition)
Lieu d'édition :
 • Bruxelles (Brussel)
 • Mots clés :
  • pacifisme
  • anciens combattants
  • victimes de guerre
  • antimilitarisme
  • désarmement
  Description
  Texte: "Dankbaarheid des vaderlands! Oorlog-Invaliden en –Slaghtoffers! Op voor uw rechten! Dagelijks roemt men op “Officieele” betoogingen, in “Officieele” redevoeringen, en met een vloed van “Officieele” tranen, den grooten “heldenmoed “ van de Oud-Strijders en voornamelijk van U, Oorlogswrakken! Woorden, maar geen daden! Dank aan het verraad van het Bestuur der F.N.I. buiten en tegen den wil in van de leden zelf. Wordt U, een schamele aalmoes toegeworpen! Een perekwatie van hoogstens 4.5 wanneer het leven 10 en 15 maal duurder komt dan in 1914. Om U een rechtmatig pensioen uit te betalen is er geen geld! Maar er wordt jaarlijks méér dan 1 Miljard weggegooid, om een nieuwe “laatsten oorlog” voor te bereiden. Geen oorlog meer. De wapens neer. Na den oorlog niet noodig! Aan 2400 “rijken” word teen geschenk van 360 Miljoen aangeboden door de afschaffing der supertaks. F.N.I. heeft U een tweede maal verraden, met het verdeelingswerk van een diktatoriaal minister goed te keuren. Men wil verdeelen om te heerschen. Invaliden en oorlogsslachtoffers! Nu méér dan ooit de koppen bij mekaar! Op tegen de schandalige wering der F.N.I. Bestuurleden die - in dienst van den Staat zijnde - niet vrij zijn om in volle onafhankelikheid op te treden. Sluit allen aan bik den Vlaamschen Invaliden Bond (VIB), die vrij, zelfstandig en onpartijdig volledig recht eischt voor al de oorlogsslachtoffers. In gansch het Vlaamsche land zullen protest-vergaderingen belegd worden. Weg met F.N.I. Leve V.I.B. Vlaamsche Invaliden Bond, Lakenstraat Nr 113. Brussel Drukk. Excelsior, Sint Andries-Brugge"

  Illustration: Dessin représentant un invalide de guerre devant la porte d'une administration. Le dessin porte la légende suivante: "Na den oorlog, niet noodig!".
  Lien externe :